เกี่ยวกับเรา

อิมมัส ดีไซน์

จากความผูกพันผ่านประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์อิมมัสจึงเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไทยอย่างเต็มภาคภูมิ
“อิมมัส” มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของผ้าไทย ด้วยความผูกพันธ์และประสบการณ์การผลิตสินค้าผ้าไทยแปรรูป จากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 50 ปี ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ “อิมมัส” จึงเป็นผู้ออกแบบและผลิต สินค้าผ้าไทยแปรรูปร่วมสมัยอย่างเต็มภาคภูมิ งานออกแบบของ “อิมมัส” เน้นความสวยงาม พิถีพิถัน คงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของผ้าไทย และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการนำเสนอการออกแบบและผลิตสินค้าแปรรูปผ้าไทยสู่สากล

ผลิตภัณฑ์ทำมือที่ดีที่สุด สำหรับคุณ

สร้างสรรค์งานออกแบบ
คุณค่าผลิตภัณฑ์เกิดจากการออกแบบที่ดีมีระบบ
นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ
เพื่อความยั่งยืนในอนาคตเราจึงไม่หยุดคิดนวัตกรรม
ควบคุมคุณภาพการผลิต
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการผลิตที่มีมาตราฐาน
เน้นบริการคุมระยะเวลา
เพิื่อให้ลูกค้าเกิดสดวกสบายมีความพึงพอใจสงสุด

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย

ผ้าไหม ผ้าขาวม้า ผ้าฝ้าย ผ้ามัดย้อม ผ้าไยกัญชง ผ้าพิมพ์และเครื่องหนัง
“อิมมัส” ยังได้นำเอาเอกลักษณ์ของผ้าไทยมาออกแบบ เพื่อตอบโจทย์สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ สวยงาม พิถีพิถัน และใส่ใจในทุกขั้นตอนการทำงาน

ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมองค์กร

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาของที่ระลึก
โปรดไว้วางใจให้ อิมมัส ดีไซน์ ได้เป็นผู้ออกแบบและผลิตสินค้าของพรีเมี่ยม ของชำร่วย เพื่อใช้ในโอกาสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทกิจกรรมของบริษัท หรือเทศกาล งานอีเวนท์ หรืออื่นๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับความต้องการของคุณ
show