กรอบรูป

Short Description

กรอบรูปผ้าไหม เอกลักษณ์ผ้าไทย

Details

  • Collection: Handmade
  • Materials: Silk
  • Status: On sale

Main Features

  • Size: 28 cm X 29 cm X 22 cm
show