เกี่ยวกับ Immas

ABOUT US

IMMAS เราออกแบบและผลิตงานหัตถกรรมร่วมสมัยที่แสดงถึงคุณค่าจากผ้าไหมไทยให้คงเอกลักษณ์อันงดงาม
คิดสร้างสรรค์ของขวัญพรีเมี่ยมใช้หลักการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์
และกราฟฟิคให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์น่าจดจำ เกิดความประทับใจแก่ผู้ได้รับ

เราเชื่อมั่นในคุณค่าของการ “ ให้ ”
เพราะการให้คือการส่งต่อความสัมพันธ์แก่มิตรภาพที่ “จริงใจ”

เกี่ยวกับ อิมมัส

OUR HISTORY

ประวิติความเป็นมา Immas

2508

ในปี พ.ศ. 2508 ส.อ.ศักริยา เรสลี (คุณพ่อ) ได้รับตำแหน่งงานประจำที่ จิม ทอมป์สัน (สาขาสุรวงศ์)
โดยที่ผู้ว่าจ้าง จิม ทอมป์สัน ได้ทอผ้าไหมจากชุมชนบ้านครัว และได้ว่าจ้างให้ ส.อ.ศักริยา เรสลี และคุณสุรีย์ เรสลี (คุณแม่) เป็นผู้ผลิตเนคไทผ้าไหมเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ที่คุณพ่อคุณแม่ผลิตเนคไทจนเป็นที่ยอมรับของบุคคลสำคัญในประเทศ

2538

เนคไทผ้าไหมเริ่มได้รับความนิยมและผ้าที่ทอจากชุมชนบ้านครัวก็มีคุณภาพดีพอนำมาตัดเนคไทจังเกิดเป็นที่สนใจของบุคคลสำคัญในประเทศ และโอกาสครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นพระราชวังสวนจิตรลดาได้ให้คุณพ่อเข้าไปรับงานผลิตเนคไทให้กับในวังจิตรลดาและโครงการส่วนพระองค์เพื่อผลิตเนคไทให้ในโอกาสสำคัญ

2552

พ.ศ. 2552 บริษัท อิมมัส ดีไซน์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าผ้าแปรรูป ให้กับบริษัท องค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นของขวัญของแจก