New-Normal

 

 

โลกกำลังป่วย!..ใช่ครับตอนนี้โลกเรากำลังป่วย ไม่ได้ป่วยแค่ทางด้านร่างกายของมนุษย์เท่านั้น แต่มันลามไปถึงจิตใจ สังคมเศรษฐกิจ และรวมไปถึงสภาพทางการเมืองในหลายๆประเทศ เชื่อกันว่าสาเหตุของการป่วยครั้งนี้เกิดจากเชื้อโรคอุบัติใหม่ เชื้อโรคที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน

มีหลายทฤษฎีสนับสนุนในเรื่องนี้ โดยเชื่อว่าเชื้อโรคต่างๆที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจเกิดจากการถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน หรืออาจเกิดขึ้นจากการเพาะเชื้อในห้องแลป บางทฤษฎีเชื่อว่าเชื้อโรคเหล่านี้มีอยู่แล้วในโลกใบนี้แต่ที่เราไม่เคยรู้จัก เพราะถูกสตาฟไว้ด้วยน้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้ซึ่งเมื่อเกิดภาวะที่ทำให้น้ำแข็งจากขั้วโลกละลายเชื้อโรคเหล่านี้จึงกลับคืนมาสู่มนุษย์ หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่มนุษยชาติแทบไม่เคยรู้จักกับเชื้อโรคเหล่านี้มาก่อนเลย ทำให้เรายากที่จะรับมือกับมัน ภายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเราต้องรับมือกับโรคอุบัติใหม่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสอีโบลา โรค SARS และโรค MERS แต่ที่กำลังสร้างปัญหาที่สุดตอนนี้คงไม่พ้นโรค COVID-19 แล้วทุกวันนี้จะมีการค้นพบวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว และกำลังดำเนินการฉีดให้กับประชากรโลกอย่างเร่งด่วน แต่เราก็ไม่สามารถจะมั่นใจได้ว่าเชื้อโรคได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะวัคซีนที่กำลังใช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้

“New Normal”..คำนี้ไม่ใช่คำใหม่แต่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามโลก แต่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ภายหลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 “New Normal” คือความปกติใหม่ หรือ ฐานวิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อโรค Anti Viral Allergy Free หรือ AVA คือนวัตกรรมการยับยั้งเชื้อโรค จากการถอดรหัสพันธุกรรมและแทรกแซงกระบวนการผลิตโปรตีนซึ่งเป็นห่วงโซ่อาหารของเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ รวมทั้งไรฝุ่นที่เป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้  เป็นผลให้ไรฝุ่นตายไปในที่สุด และโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังคุกคามโลกเราในปัจจุบัน ได้การสอดประสานเส้นใย AVA ลงไปในสิ่งทอ ซึ่งตอนนี้นิยมใช้กับพรมปูพื้นซึ่งจะสามารถทำลายเชื้อโรคได้ใน 4ก้าวที่เดินผ่านพรม และแน่นอนว่านวัตกรรมตัวนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดออกไปสู่ธุรกิจการ์เมนท์ต่างๆ เช่นเสื้อผ้า เครื่องนอน หน้ากากอนามัย รวมไปถึงถ้าคลุมผมสำหรับสุภาพสตรีชาวมุสลิม โดยมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคถึง 99 เปอร์เซ็นต์ จึงนับได้ว่านวัตกรรม AVA ถือเป็น New Normal Products ผลิตภัณฑ์ความปกติใหม่หลังโควิดอย่างแท้จริง

โลกกำลังป่วย!..ป่วยจากเศษขยะที่สร้างโดยน้ำมือของมนุษย์ “พลาสติก” คือขยะที่กำลังสร้างปัญหาให้โลกมากที่สุดในขณะนี้เพราะต้องใช้เวลาการย่อยสลายนับล้านปี เป็นเรื่องตลกที่ จริงๆแล้วพลาสติกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนขยะที่ย่อยสลายได้ อย่างถุงกระดาษ..ถุงพลาสติกถูกสร้างมาเพื่อการใช้แบบวนเวียนจนกว่าจะหมดสภาพ แทนการตัดไม้เพื่อนำมาทำกระดาษในการผลิตถุง แต่ดูเหมือนโลกได้เล่นตลก ให้ถุงพลาสติกกับกลายเป็นตัววายร้ายเสียเอง

คุณสมบัติความคงทนของพลาสติก นอกจากจะเป็นปัญหาในเรื่องของการย่อยสลายแล้ว หากนำมาสอดแทรกเข้ากับวัสดุในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม จะสามารถสร้างความคงทนให้กับเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดแนวคิด Upcycling ผ้าจากขวดพลาสติก

Upcycling หมายถึงกระบวนการในการแปลงสภาพของวัสดุ หรือสิ่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกแล้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นวัสดุใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าเดิม หรือกลายเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมนั้นเอง Upcyclingจึงถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยลดขยะที่หลายประเทศกำลังให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอเมริกา ฝรั่งเศส หรือแม้แต่ประเทศไทย นอกจากจะลดจำนวนขยะไปได้จำนวนมาก ยังทำให้ของที่ผลิตจากขยะมีมูลค่าและน่าใช้มากขึ้นอีกด้วย เพื่อลดการผลิตของใหม่ และใช้ทรัพยากรเดิมให้คุ้มค่ามากที่สุด

ปัจจุบันมีแบรนด์เสื้อผ้าหลายแบรนด์ที่ให้ความสนใจนำกระบวนการ Upcyclingมาพัฒนาเสื้อผ้าเพื่อให้มีความทนทาน มีเนื้อผ้าเบาสบาย แห้งไว  และสอดคล้องกับแนวคิดอนุรักษ์โลกอีกด้วย และแน่นอนว่านี่ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งของ New Normal Products อีกด้วย