ขาย บ้านเชียงใหม่กุลพันวิวล์ 16 (The Bliss) บนถนนสันกำแพงใหม่