IMMAS เราผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์กล่องผ้าไหมใส่สินค้าได้หหลายแบบ ได้แก่ กล่องผ้าไหมใส่ของขวัญ , กล่องผ้าไหมใส่เซรามิค , กล่องผ้าไหมใส่สินค้า ,  กล่องผ้าไหมใส่เหรียญ , กล่องผ้าไหมเข็มกลัด , กล่องผ้าไหมใส่หนังสือ เป็นต้น